Tavoitteletko parasta mahdolista konversiota?

Monikanavainen markkinointi

on ainoa oikea ratkaisu!

Yli 30 % käyttää vähintään kolmea eri kanavaa ostopäätöksissä ja ostoissa? Viesti ja näy siellä, missä asiakkaasi ovat.

Ulkona, kaupassa, verkossa

SEO, SEM, SOME? Toteutamme monikanavaisia markkinointitoimenpiteitä vuosikymmenten tietotaidolla. Osaamme yhdistää datan ja luovuuden, digitaalisen ja painetun viestinnän, ja siksi tiedämme myös, että digitaalinen markkinointi ei yksin riitä, kun tavoitteena on paras mahdollinen konversio.

Monikanavaiset ratkaisut selkeillä tavotteilla

Asetetaan yhdessä tavoite, johon pyrimme. Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi verkkokaupan myynnin kasvattaminen 20 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tai Facebookin seuraajamäärän tai liidien kasvattaminen 50 %.

Asetetaan yhdessä tavoite

Käytämme Hubspotin SMART-kaaviota tavoitteiden määrittämiseen

Specific = Tarkkaan, mitä tarkalleen pitää tehdä ja miten.

Measurable = tavoitteidesi on oltava konkreettisesti mitattavissa.

Attainable = tavoitteidesi tulee olla realistisia ja saavutettavissa olevia. Ensin teemme nykytilan analyysin, jotta voimme verrata tulevia tuloksiasi nykyisiin.

Relevant = tavoitteiden tulee olla liiketoimintasi kannalta olennaisia ​​ja tukea ydinprosessejasi. Ei ole mitään järkeä mitata turhia asioita. Jos tavoitteena on esimerkiksi saada lisää myyntiä verkkokauppaan Facebookin kautta, tykkäysmäärän mittaaminen ei ole relevanttia.

Timely = Määritetään päivämäärä, jolloin tavoitteet on saavutettava, eli vanha tuttu deadline.

Määritellään kohderyhmä

Valitsemme yrityksellesi tärkeimmät asiakkaat ja leikkaamme tarpeettomat asiakkaat. Valmistamamme seula on aina riittävän tiivis, jotta kohdetyhmä on helposti hallittavissa.

Pyrimme saamaan laadukkaita kontakteja ja kohtaamisia, sillä haulikolla ammunta tuhlaa vain kuteja eikä saalista yleensä saada. Samalla tarkastelemme markkinointistrategiaa.

Valitsemme oikeat kanavat

Kanavien valintaan käytämme dataa. Hyvää dataa saadaan esimerkiksi yrityksen nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien analytiikasta, kilpailijakanavista ja kilpailijaanalyysistä sekä esimerkiksi toimialatutkimuksista.

Oikeiden tietojen avulla tiedämme, kuinka valita oikeat kanavat oikeanlaisen mainonnan kohdistamiseksi. Sosiaalisen median markkinointi tai Google-markkinointi eivät ole ainoita vaihtoehtoja.

Tehdään timanttista sisältöä

Kaikki kampanjat tarvitsevat laadukasta sisältöä toimiakseen. Olipa kyseessä kuva, video, ääni tai teksti, varmistamme, että sisällön äänensävy, värit ja visuaalinen ulkoasu ovat yhdenmukaisia ​​kaikissa kanavissa.

Ajankäytön ja hallinnan tehostamiseksi teemme tarkat kanavavalinnat, tarkastelemme sisältömuotoja ja tarkistamme kanavien tekniset rajoitukset, kuten bannerikuvakoot ja videon pituusrajoitukset heti suunnitteluvaiheen alussa.

Analysoimme ja mittaamme tuloksia

Analyysia varten sinulla on oltava oikeat työkalut. Eri kanavien mainostyökalut ja raportit antavat arvokasta tietoa kampanjan tehokkuudesta kyseisessä kanavassa. Tämän lisäksi tuloksia on hyvä analysoida kokonaisuutena.

Käytämme mm. Hubspot ja Google Analyticsiä tarjoten parhaat tiedot ja analyysit.

Kiinnostuitko?

Kysy ilmaista tarjousta tai tapaamista

Teemme vaikuttavaa ja mitattavaa markkinointia kaikille kanaville. Tavoitteenamme on saada yrityksesi erottumaan kilpailijoistaan ​​ja tehdä asiakkaidemme kannalta vakuuttavia ostopäätöksiä.

Me välitämme yrityksestäsi kuin omastamme. Priorisoi itsesi ja yrityksesi